📣📣 สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 📣📣 ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ตัวแทนรุ่น องค์กร หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เ…

📣📣 สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 📣📣 ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ตัวแทนรุ่น องค์กร หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เสนอชื่อบุคคลที่เป็นนักศึกษาเก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาเป็น นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2565

*** กรุณาส่งเอกสารมาที่ สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 หรือที่ E-mail : [email protected] ***

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 กันยายน 2565

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หลักเกณฑ์ได้ที่
>> https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y_rchgnlGI9gXzQ7z48rKeZrwqPA_J2l

📞ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.ดร.ภญ. กรรณิกา (อ.กุ้ง)
โทร. 089-6321236

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..