💥📣 คณะเภสัชศาสตร์ มช. ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด…

💥📣 คณะเภสัชศาสตร์ มช. ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการระบบยา (Data Analytic and Information technology in Medication Management System)


💥📣 คณะเภสัชศาสตร์ มช. ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการระบบยา
(Data Analytic and Information technology in Medication Management System)

📌 หัวข้อที่ 1 Introduction to Information Technology & Upskills Excel for pharmacist in Medication Management System, MMS (24 CPE)
ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2565

📌 หัวข้อที่ 2 Application of Information Technology & Upskills Excel for pharmacist in Medication Management System, MMS
ระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2566

📌 หัวข้อที่ 3 R2R from Information technology in Medication Management System
ระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2566

👉 ค่าลงทะเบียน
หัวข้อที่ 1: 5,000.-บาทหัว
หัวข้อที่ 2: 5,000.-บาท
หัวข้อที่ 3: 4,000.-บาท
เหมาจ่าย 3 หัวข้อ 12,000.-บาท
(อัตราเหมาจ่าย 3 หัวข้อ ชำระได้ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565)

🖥 ขั้นตอนง่าย ๆ สมัครเข้าร่วมประชุม
1. ลงทะเบียน > https://cmu.to/qhkcS
2. ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน/รายชื่อผู้เข้าร่วม > https://cmu.to/h7Ayl

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเพิ่ม > https://cmu.to/gu5yT

☎️ หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช. โทร. 053-944374 / Email: [email protected] / Line ID : @wal3469f

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..