💚💚💚

💚💚💚


🥰 พวกเราชาวเภสัช มช 💊 ขอส่งกำลังใจให้กับพี่ ๆ Rx’CMU 55 ทุกคน ในการสอบใบประกอบวิชาชีพ PLE – CC😊✌️
สอบผ่าน🍀
สอบผ่าน🍀
สอบผ่าน🍀
#RxCMUPASS100percent

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..