คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ภก.บารมี ชนบดีเฉลิมรุ่ง (Baramee Chanabodeechalermrung) นศ.ป.โท. หลักสูตร…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
ภก.บารมี ชนบดีเฉลิมรุ่ง
(Baramee Chanabodeechalermrung)
นศ.ป.โท. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ
ในโอกาสได้รับรางวัล “Best Presenter”
ชื่อผลงาน : Dual Cross-linked Ion-based Bacterial Cellulose Composite Hydrogel for Biomedical Applications
จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ : 2022 5th International Conference on Advanced Composite Materials ณ Hosei University, Tokyo, Japan
ช่วงวันประชุม : 24-26 สิงหาคม 2022

#เภสัชมช #ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ #ICACM2022

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..