คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น อาจารย์ ดร.ภญ….

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

อาจารย์ ดร.ภญ.ปวิตราภรณ์ สมุทรทัย
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
(มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564)

#เภสัชมช #ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..