กำหนดการแสดงความยินดีแก่ บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และงานแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ในโอกาสพิธีมอ…

กำหนดการแสดงความยินดีแก่ บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และงานแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ในโอกาสพิธีมอบปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 57
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. 053-944350

#เภสัชมช #รับปริญญามช #รับปริญญามช57th #ทีมมช #CMU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..