กระชายดำทำผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้าง?

กระชายดำทำผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้าง?


กระชายดำทำผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้าง?
ผลิตภัณฑ์กระชายดำที่นอกเหนือจากยาและอาหารเสริมที่นิยมในท้องตลาด ปัจจุบันยังมีผู้ประกอบการเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ออกมาในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม และเริ่มมีงานวิจัยที่ส่งเสริมการกล่าวสรรพคุณทางยามากขึ้น จึงเกิดเป็นการพัฒนางานวิจัยเหล่านั้นให้สามารถนำไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน วันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักตั้งแต่การพัฒนาและต่อยอดผลงานวิจัยของกระชายดำเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์กระชายดำที่มีอยู่ในท้องตลาดในปัจจุบัน รวมถึงการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นให้ได้ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ในการให้ความรู้ด้านสมุนไพรไทย “Herbal Champion” เรื่องสุดท้ายของหัวข้อกระชายดำ หน่วยงานขอนำเสนอความรู้ดังกล่าวผ่าน Infographic ดังกล่าว และติดตามการให้ความรู้ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่น ๆ ได้ผ่าน Facebook Page: @HerbforHealth

ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-944399
โทรสาร 053-944390

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..