Photos from สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มข. เปิดห้องประชุม อำนวยความสะดวกสำหรับบัณฑิต ญาติพี่น้องที่มาร่วมแสดงความยินดีได้พักผ่อน

บริเวณอาคาร 1 ชั้น 1 สำหรับนั่งรอ พักผ่อน เย็นสบายพื้นที่โดยรอบร่มรื่นด้วยสวนหย่อมของคณะเภสัชฯและที่นั่งมากมายภายในบริเวณ canteen ของคณะฯ

เชิญชวนศิษย์เก่าฯและญาติมาใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..