เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี รับมอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ด…

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี รับมอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จากคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ (ศิษย์เก่าปริญญาโท-เอกของคณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น) มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Faculty of Pharmacy, UHS Laos)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..