เปิดรับสมัคร!! โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ 5 ปีงบประมาณ 2566 (…

เปิดรับสมัคร!! โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ 5 ปีงบประมาณ 2566 (ดูรายละเอียด และลงทะเบียนได้ที่ https://pharm.kku.ac.th/psthai/index.php/newsmanager/pharm_news/1027 และ https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/meetingcontrol/conference/117

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..