สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกรภาสกร รัตนเดชสกุล – ศิษย์เก่ารุ่น 14 (ผู้ช่วยผู้อำนวยกา…

สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดีกับ
เภสัชกรภาสกร รัตนเดชสกุล – ศิษย์เก่ารุ่น 14
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารและโลจิสติกส์ รพ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด )

ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น
“เภสัชกรโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2565”
จากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..