สตรีมแบบสดของ pharmkkuchannel kku

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด
พิธีปฏิญาณตนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เริ่มพิธีตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..