พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2565

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565 วันที่ 19 ธันวาคม 2565


ลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 19 ธันวาคม 25651. บัณฑิตวิทยาลัย2. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA)3. วิท…

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..