พิธีปฏิญาณตนและถ่ายภาพหมู่ บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ มข.

พิธีปฏิญาณตนและถ่ายภาพหมู่ บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ ลานสนามหญ้า หน้าอาคาร 2

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..