พิธีปฏิญาณตนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 ธันวาคม 2565 (กล้องหลัง)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..