ประกาศ สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 001 / 2566 เรื่อง การดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าเภสัช…

ประกาศ สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 001 / 2566

เรื่อง การดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2566 – 2568

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..