คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ศิษย์ปัจจุบัน สามารถใช้สิทธิ์ชำระ 2 ครั้งได้ * ติดต่อ inbox สมาคมฯ เพื่อใช้สิทธิ์ดังกล่าว

คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ศิษย์ปัจจุบัน
สามารถใช้สิทธิ์ชำระ 2 ครั้งได้
* ติดต่อ inbox สมาคมฯ เพื่อใช้สิทธิ์ดังกล่าว

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..