คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.อรวรรณ มนทกานติรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเคมี ได้รับทุนวิจัยโ…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดี
กับ ผศ.ดร.อรวรรณ มนทกานติรัตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเคมี

ได้รับทุนวิจัยโครงการวิจัยรูปแบบแผนงานวิจัย
(Research Program) ประจำปีงบประมาณ 2566

เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาตำรับยาไทยสำหรับการรักษาและป้องกันการเกิดกลุ่มโรคความจำเสื่อมและโรคซึมเศร้า”

https://pharm.kku.ac.th/psthai/index.php/newsmanager/pharm_news/1040

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..