คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 12 เนื่องในโอ…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ

ภญ.ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย
ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 12

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2565

#pharmacykku #Rx12KKU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..