คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 1. ประกาศชื่…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566 ดังนี้

1. ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ Link : https://student.admissions.kku.ac.th

2. แนวปฏิบัติเข้าสอบสัมภาษณ์

– ภาคปกติ Link : https://kku.world/qsqdz

– โครงการพิเศษ Link : https://kku.world/tpe0h

– หลักสูตรนานาชาติ Link : https://kku.world/cwz6d

– หลักสูตรนานาชาติ กลุ่มโรงเรียนนานาชาติฯ Link : https://kku.world/db8wz

3. ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ให้อัพโหลดเอกสาร ภายในวันที่ 8 ม.ค.66 ก่อนเวลา 16.00 น. Link : https://kku.world/0q7ku

.
https://pharm.kku.ac.th/psthai/index.php/newsmanager/pharm_news/1035

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..