ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา หัวข้อ : การยกร่างคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร ครั้งที่ 1 ด้วยศูนย์ทรัพย…

ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา หัวข้อ : การยกร่างคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร ครั้งที่ 1

ด้วยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญคณาจารย์/บัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ทุกท่าน เข้าร่วมอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา หัวข้อ : การยกร่างคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร ครั้งที่ 1 ในวันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

สนใจลงทะเบียนได้ที่ Link : https://kku.world/l2ko4 หรือ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา https://ip.kku.ac.th
และสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ Link : https://kku.world/0jcr9
**รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ที่นั่งเท่านั้น**

ติดต่อสอบถาม/ประสานงาน : ธัญชนก ชาติเสนา
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์ 043-202-733, 086-451-4455

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..