ขอเชิญศิษย์เก่า สมัครหรือเสนอชื่อศิษย์เก่าผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่ง ” นายกสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระพ.ศ. 2…

ขอเชิญศิษย์เก่า สมัครหรือเสนอชื่อศิษย์เก่าผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่ง

” นายกสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระพ.ศ. 2566 – 2568 “

เพื่อรับการเลือกตั้ง โดยสามารถสมัครได้ระหว่างวันที่ 3 – 13 มกราคม 2566

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..