ขอเชิญประธานรุ่นและศิษย์เก่าทุกท่าน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 14 มกราคม…

ขอเชิญประธานรุ่นและศิษย์เก่าทุกท่าน
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในวันที่ 14 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและประชุมทางไกลระบบออนไลน์ ถ่ายทอดสดทางเพจสมาคมฯ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..