ขอเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประธานรุ่นหรือผู้แทน ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันท…

ขอเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประธานรุ่นหรือผู้แทน ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ฯ และระบบออนไลน์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..