กิจกรรมปีใหม่ไทย และ OKRs

รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรมปีใหม่ไทย 2565 ณ ลานพระไภสัช 8 เมษายน 2565

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..