NEW YEAR GIFTS 2023 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับจัดชุดของขวัญปีใหม่ จากสินค้านวัตกรรมของคณะในราคาพิเศษ มีสินค้าหลากห…

NEW YEAR GIFTS 2023
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับจัดชุดของขวัญปีใหม่ จากสินค้านวัตกรรมของคณะในราคาพิเศษ
มีสินค้าหลากหลายให้เลือกตามงบประมาณของหน่วยงาน
++ ขั้นต่ำเพียง 20 ชุดเท่านั้น ++
สามารถจัดชุดเองได้พร้อมกล่องบรรจุที่ออกแบบพิเศษพร้อม LOGO ผู้ซื้อ
++ ส่วนลดจากราคาป้าย ++
20 ชุด ส่วนลด 10%
50 ชุด ส่วนลด 15%
100 ชุด ส่วนลด 20%
200 ชุด ส่วนลด 25%
!! สนใจติดต่อ วาสนา บุญสมัย (เปิ้ล) โทร. 022188257, 081-8707230 !!
!! สนใจชม หรือซื้อสินค้ารายชิ้น ได้ที่ โอสถศาลา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย !!

Catalog สินค้านวัตกรรม Link >> https://anyflip.com/gpjkc/aieo/

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.