เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบันมีแนวโน้มพบการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น และวันเปิดภาคเรียนก็กำลังใกล้เข้ามาเรื…

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบันมีแนวโน้มพบการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น และวันเปิดภาคเรียนก็กำลังใกล้เข้ามาเรื่อย ๆ 😥 พวกเราจึงอยากส่งต่อ “มาตรการ 2U” ให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ นิสิตทุกคน เพื่อป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19 ในช่วงนี้กัน 😷

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.