สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ขอเป็นตัวแทนนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกคน ในการส่งกำลังใจ และแสดงความเสียใจ…


สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ขอเป็นตัวแทนนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกคน ในการส่งกำลังใจ และแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และครอบครัวทุกท่าน จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น 🖤

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.