คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าอบรมโครงการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการเป็น…

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าอบรมโครงการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการเป็นผู้นำด้านโภชนเภสัชภัณฑ์และเวชสำอางเพื่อความงามและการชะลอวัย รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ที่ผ่านการอบรมและผ่านเกณฑ์ประเมินผลจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26-30 กันยายน 2565 (เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป) ผ่านทาง https://lin.ee/twOTiqT

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://lin.ee/twOTiqT หรือ [email protected]

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.