คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวน นิสิต/นักศึกษา และบัณฑิตที่จบใหม่ไม่เกิน 5 ปี ส่งผลงานวิจัยดีเด่นที่ตีพิมพ์ในวารส…

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญชวน นิสิต/นักศึกษา และบัณฑิตที่จบใหม่ไม่เกิน 5 ปี ส่งผลงานวิจัยดีเด่นที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อพิจารณารางวัลวิจัยดีเด่น ศ.(พิเศษ) ภก.ดร. วิเชียร จีรวงส์ (Jirawongse Award 2023) ในงานประชุมวิจัยนานาชาติประจำปีทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2566 จำนวน 1 รางวัล (สาขาเภสัชเวท เภสัชพฤกษศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สมุนไพร (Pharmacognosy, pharmaceutical botany, herbal sciences)
ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้-20 มกราคม 2566 และสามารถดูรายละเอียดเงื่อนไขการส่งผลงานเพิ่มเติมได้ที่ QR code ประชาสัมพันธ์
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.