คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นางสุพจนา สิทธิกูล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดภาควิชาเภสัชเ…

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับ
นางสุพจนา สิทธิกูล
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
(มีผลตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2565)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.