ขอเชิญร่วมเสนอชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือก “ศิษย์เก่าดีเด่น” ประจำปี 2565 โดย สมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สภ…

ขอเชิญร่วมเสนอชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือก “ศิษย์เก่าดีเด่น” ประจำปี 2565
โดย สมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สภจ.)
เพื่อประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มีประวัติดีเด่นในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์รุ่นหลังสืบไป

โหลดใบสมัครได้ที่ https://shorturl.asia/R7qN0 หรือสแกน QR Code
– ข้อกำหนดการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น
– แบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น

ส่งเอกสารแบบเสนอรายชื่อ พร้อมรูปภาพ ลงลายมือชื่อดิจิตอล ด้วยไฟล์ MS Words /PDF
มาที่ E-mail : [email protected] หรือทางไปรษณีย์มาที่ ผศ.ภญ.ดร.จิตติมา ลัคนากุล
เลขาธิการสมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ จฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สภจ.)
ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 กันยายน 2565

ติดต่อสอบถาม ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่..
คุณดวงใจ ทวีปะ โทร. 08-9791-5782 หรือเภสัชกร สมทวี ยงพิศาลภพ โทร. 08-1825-1641

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.