มจธ. เปิดศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านกระบวนการผลิตยาชีววัตถุ BTEC พื้นที่สำหรับการเรีย


เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ….

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชอุตสาหการ.