ประชาสัมพันธ์ ค่ะ !!! เปิดรับสมัครถึงวันที่ 25 พ.ค. 2565 เวลา 23.59 น. ขอเชิญลงทะเบียนเข้าประชุม เรื่อง 📣📣แนวทางการเตรียมเอ…

ประชาสัมพันธ์ ค่ะ

!!! เปิดรับสมัครถึงวันที่ 25 พ.ค. 2565 เวลา 23.59 น.
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าประชุม เรื่อง

📣📣แนวทางการเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจประเมิน GDP ของสถานที่นำหรือสั่งยาฯ และการจัดทำแผนการแก้ไขข้อบกพร่อง

💊💊โดย กองยา กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ภาคบรรยาย
ผ่านโปรแกรม Zoom (จำกัดจำนวนไม่เกิน 1,000 คน) และสามารถรับชมผ่านช่องทาง Youtube
⏰⏰วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30-11.45 น.

ภาคปฏิบัติการ (ออนไลน์)
ผ่านโปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรมครั้งนี้เปิดสำหรับผู้รับอนุญาตที่สนใจทุกท่าน จำนวนไม่เกิน 280 คน โดยผู้เข้าร่วมอบรมต้องมีส่วนร่วมในการทำ workshop และหากมีผู้สนใจมีจำนวนมากเกินกว่าระบบซูมจะรองรับได้ จะให้สิทธิผู้รับอนุญาตที่หลุดคิว หรือถูกคืนคำขอก่อน
⏰⏰วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.45-16.00 น. และ
⏰⏰วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-16.15 น.

มีการบันทึก VDO ดูย้อนหลัง

♥️♥️สมัครเลย https://bit.ly/gdp2022_31

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชอุตสาหการ.