ขอเชิญหน่วยงานที่สนใจดาวน์โหลดไฟล์โปสเตอร์และไฟล์รูปภาพสำหรับ social media งานวันสัปดาห์เภสัชกรรม 2565 และวันเภสัชกรโลก ได้ที่ l…


ขอเชิญหน่วยงานที่สนใจดาวน์โหลดไฟล์โปสเตอร์และไฟล์รูปภาพสำหรับ social media งานวันสัปดาห์เภสัชกรรม 2565 และวันเภสัชกรโลก ได้ที่ link ด้านล่างครับ

https://pat.or.th/index.php/component/content/article/92-2017-10-01-08-40-44/362-20220905?Itemid=598

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชอุตสาหการ.