ขอเชิญชวนเภสัชกรที่สนใจร่วมพูดคุยประเด็น ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรรม (ฉบับที่ …


ขอเชิญชวนเภสัชกรที่สนใจร่วมพูดคุยประเด็น ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรรม (ฉบับที่ 4)

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 19:00 เป็นต้นไป

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/197/T_0050.PDF

#สภาเภสัชกรรม
#ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม
#เภสัชกร
#Telepharmacy
#pharmacist

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชอุตสาหการ.