Photos from สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฏหมายผลิตภัณฑ์ ประเทศไทย’s post

ประชาสัมพันธ์ จากกองยา สำหรับผู้ผลิต ผู้รับอนุญาตนำสั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเภสัชเคมีภัณฑ์ ที่ยังไม่ได้รับการตรวจ GDP หรือหลุดคิว
ต้องเข้าฟังนะครับ
สำคัญมาก

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชทะเบียน.