ประขาสัมพันธ์ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิย.2565 ทางสมาคม RAPAT จัดทำนโยบายคุ้มครอง…

ประขาสัมพันธ์ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิย.2565 ทางสมาคม RAPAT จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และประกาศเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล (DPO of RAPAT ) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตาม กม. ขอให้ สมาชิก ศึกษา และดูรายละเอียด ได้ตาม QR code ที่แจ้งมานี้ สมาชิกสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล PDPA สมาคม เพื่อแจ้งยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของตนได้ตลอดเวลาทำการ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชทะเบียน.