ขอเขิญชวน สมาชิก ส่ง เสนอชื่อ เภสัชกรดีเด่น สาขา RA ประจำปี พ.ศ. 2565 สมาคมปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 8 กค. นี้

ขอเขิญชวน สมาชิก ส่ง เสนอชื่อ เภสัชกรดีเด่น สาขา RA ประจำปี พ.ศ. 2565
สมาคมปิดรับสมัคร
ภายในวันที่ 8 กค. นี้

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชทะเบียน.