เห็นผลชัด! ปลูกกัญชาโมเดล 6 ต้น บ้านโนนมาลัย 7 แปลงปลูก สร้างกำไรแรกสูงถึง 1.48 แสนบาท เร่งสร้

ผลงานวิจัยจากผู้เข้าอบรมหลักสูตรบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไัพร

เภสัชกรสมุนไพรที่สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมการจัดการ ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง และทำวิจัย เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่มาอบรมกับเรานะคะ😋😋😋

https://news.ch7.com/detail/544152


นายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ เปิดเผยว่า สถาบันกัญชาทางการแพทย์ได้จัด…..

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าววิทยาลัยเภสัชสมุนไพร.