#กัญชาทางการแพทย์แผนไทย #กัญชาทางการแพทย์

#กัญชาทางการแพทย์แผนไทย
#กัญชาทางการแพทย์


ขอเชิญเข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (DTAM Forum)

“กัญชา ภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพ”

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565
เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุวรรณพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 1
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

รับชมผ่านทาง
🔴 Facebook : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
https://www.facebook.com/dtam.moph

🔴 zoom cloud meeting
https://zoom.us/meeting/register/tJwqc–orjwpEtI-7WTbh-CI8pGIo_NDoml8

#กัญชาทางการแพทย์แผนไทย #กัญชาทางการแพทย์ #กัญชา

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าววิทยาลัยเภสัชสมุนไพร.