Photos from วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย’s post

ThaiBCP webinar series หัวข้อ critical care ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน เสร็จสิ้นไปแล้ว ขอขอบคุณวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และบริษัท ไฟเซอร์ ที่สนับสนุน webinar ในครั้งนี้ เจอกันในครั้งถัดไป เร็วๆ นี้ครับ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าววิทยาลัยเภสัชบำบัด.