🔥 เชิญชวนเภสัชกรและผู้ที่สนใจ เข้ารับชม Live facebook ในหัวข้อ “การใช้ฟาวิพิราเวียร์ กับ ฟ้าทะลายโจร”🔥 วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวล…

🔥 เชิญชวนเภสัชกรและผู้ที่สนใจ เข้ารับชม Live facebook ในหัวข้อ
“การใช้ฟาวิพิราเวียร์ กับ ฟ้าทะลายโจร”🔥

วันที่ 9 มีนาคม 2565
เวลา 19:00 น. ทางเพจ สภาเภสัชกรรม : The Pharmacy Council
ซึ่ง วิทยากร คือ
ผศ.ภญ.โชติรัตน์ นครานุรักษ์
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสถาบันฝึกอบรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนใจติดต่อการฝึกอบรมสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.chulabcp.com/Default?actionType=h

#ThaiBCP
#PharmacyResidency
#InfectiousDisease


ไขข้อข้องใจ
“การใช้ฟาวิพิราเวียร์ กับ ฟ้าทะลายโจร”

วันที่ 9 มีนาคม 2565
เวลา 19:00 น.

วิทยากร
ผศ.ภญ.โชติรัตน์ นครานุรักษ์
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ภญ.มยุรี ตั้งเกียรติกำจาย
คณะเภสัชฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อุปนายกคนที่ 1 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน

พิธีกร
ดร.ภก.สุวิทย์ ธีรกุลชน
อุปนายกคนที่ 1
สภาเภสัชกรรม

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าววิทยาลัยเภสัชบำบัด.