📌 ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการประจำปี วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ปี 2565 นี้ หัวข้อการประชุม คือ Empowering competency of…

📌 ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการประจำปี วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ปี 2565 นี้ หัวข้อการประชุม คือ Empowering competency of pharmacotherapist in patient care จัดขึ้นในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบ Hybrid มีทั้ง online และ on-site

💚 ค่าลงทะเบียน รูปแบบออนไลน์
– เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ทั่วไป ราคา 1,500 บาท
– เภสัชกรที่ได้รับวุฒิบัตรฯ / หนังสืออนุมัติฯ จากวิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ราคา 1,200 บาท
– อาจารย์ประจำสถาบันฝึกอบรม คณะอนุกรรมการฯ คณะทำงานฯ เภสัชกรประจำบ้าน ในสังกัดวิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ราคา 800 บาท
💛 ค่าลงทะเบียน รูปแบบ on-site ณ โรงแรม แอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
– เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ทั่วไป ราคา 4,000 บาท
– เภสัชกรที่ได้รับวุฒิบัตรฯ / หนังสืออนุมัติฯ จากวิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ราคา 3,500 บาท
– อาจารย์ประจำสถาบันฝึกอบรม คณะอนุกรรมการฯ คณะทำงานฯ เภสัชกรประจำบ้าน ในสังกัดวิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ราคา 3,000 บาท

📍 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่
https://forms.gle/AsN4JouDYw93Zs4A7
ตั้งแต่วันนี้ – 11 สิงหาคม นี้
ติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์ : 0 2591 9992 ต่อ 8
E-mail : [email protected]
Facebook : m.me/thaibcp

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าววิทยาลัยเภสัชบำบัด.