สภาเภสัชกรรมร่วมกับวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ขอเชิญเภสัชกรที่สนใจร่วมรับฟัง Live ในหัวข้อ “อะไรยังไงกันแน่ Favipiravir กั…

สภาเภสัชกรรมร่วมกับวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
ขอเชิญเภสัชกรที่สนใจร่วมรับฟัง Live ในหัวข้อ

“อะไรยังไงกันแน่
Favipiravir กับการใช้งานจริง”

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565
เวลา 19.00 น เป็นต้นไป

โดย รศ.ภก.ปรีชา มนทกานติกุล ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และ ผศ.ภญ.โชติรัตน์ นครานุรักษ์ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สภาเภสัชกรรมร่วมกับวิทยาลัยเภสัชบำบัด
ขอเชิญเภสัชกรที่สนใจร่วมรับฟัง Live ในหัวข้อ

“อะไรยังไงกันแน่
Favipiravir กับการใช้งานจริง”

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565
เวลา 19.00 น เป็นต้นไป

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าววิทยาลัยเภสัชบำบัด.