สภาเภสัชกรรมร่วมกับวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ขอเชิญเภสัชกรที่สนใจร่วมรับฟัง Live ในหัวข้อ “การนำวิธีการบริหารยาปฏิชีวนะเข…

สภาเภสัชกรรมร่วมกับวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย

ขอเชิญเภสัชกรที่สนใจร่วมรับฟัง Live ในหัวข้อ
“การนำวิธีการบริหารยาปฏิชีวนะเข้าหลอดเลือดดําต่อเนื่องไปใช้ในชีวิตจริง”
โดย ผศ.ภญ.พิชญา ดิลกพัฒนมงคล
ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565
เวลา 19.00 น เป็นต้นไป

ทางเพจ สภาเภสัชกรรม : The Pharmacy Council


สภาเภสัชกรรมร่วมกับวิทยาลัยเภสัชบำบัด
ขอเชิญเภสัชกรที่สนใจร่วมรับฟัง Live ในหัวข้อ
“การนำวิธีการบริหารยาปฏิชีวนะเข้าหลอดเลือดดําต่อเนื่องไปใช้ในชีวิตจริง”

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565
เวลา 19.00 น เป็นต้นไป

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าววิทยาลัยเภสัชบำบัด.