สถาบันหลัก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครแล้ว หลายสาขา ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.ภก.ทวนธน ครับ

สถาบันหลัก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครแล้ว หลายสาขา ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.ภก.ทวนธน ครับ


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเภสัชกรผู้สนใจ “หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ประจำปี พ.ศ. 2566”

มีสาขาที่เปิดรับสมัครดังนี้
🔶อายุรศาสตร์
🔶โรคมะเร็ง
🔶โรคหัวใจหลอดเลือด
🔶โรคไต
🔶โรคติดเชื้อ
🔶โรคระบบประสาท
🔶โรคจิตเวช

วันที่รับสมัคร : 1 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม 2565
กำหนดการสอบ : 30 มกราคม 2566
รูปแบบการสอบ : สอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระยะเวลาฝึกอบรมทั้งหมด 4 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://thaibcp.pharmacycouncil.org/info-news/news_showdetail.php?id=176
แบบฟอร์มรับสมัคร
https://drive.google.com/drive/folders/1SeaZOqbaRi0eyh-o7pEXG8tBQrHbxCAP

ติดต่อสอบถาม : ผศ.ดร.ภก.ทวนธน บุญลือ

#Pharmacy #residencytraining

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าววิทยาลัยเภสัชบำบัด.