ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “Role of SGLT-2 Inhibitors in Cardiometabolic and Chronic Kidney Disease” วันเสา…

ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “Role of SGLT-2 Inhibitors in Cardiometabolic and Chronic Kidney Disease”
วันเสาร์ ที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-15.15 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ได้ที่ QR CODE ด้านล่างนี้

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าววิทยาลัยเภสัชบำบัด.