Dek 61 โครงการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา TCAS รอบ 2

สรุป

รับสมัคร 

15 ธันวาคม 2560 – 27 กุมภาพันธ์ 2561

คุณสมบัติ

 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ 12 จังหวัด ภาคตะวันออก ดังต่อไปนี้ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี ตราด สระแก้ว สมุทรปราการ ลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา
 2. เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 3. มีผลคะแนน GAT ไม่ต่ำกว่ำ 200 คะแนน PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน และคะแนน PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 120 คะแนน
 4. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือคู่สมรส ของผู้รับอนุญาตประกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตประกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบัน ต้องเป็นสมาชิกชมรมเภสัชกรชลบุรี ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย สมาคมร้านขายยา หรือ ชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี องค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือ หน่วยงานที่มีข้อตกลงความร่วมมือ เป็นผู้รับรอง

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. พิจารณาจากคะแนนสอบ ดังนี้
  – GPAX (5 ภาคเรียนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือ 6 ภาคเรียนสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา) 10%
  – คะแนนสอบ GAT 30%
  – คะแนนสอบ PAT 1 10%
  – คะแนนสอบ PAT 2 50%
 2. สอบสัมภาษณ์

จำนวนที่รับ

คณะเภสัชศาสตร์ จำนวนรับ 5 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการ http://regservice.buu.ac.th/text/s3.pdf

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา http://e-admission.buu.ac.th/

งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา http://regservice.buu.ac.th/


Share this:

Posted in ข่าวการรับเข้าเภสัช and tagged , .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *